BRUSHES & COMBS

sc-scoval

Model # SCOVAL
UPC: 810069130293
Description: Military Oval Brush Boar Bristles (Black)

sc-scclub (1)

Model # SCCLUB
UPC: 810069130286
Description: Paddle Brush Boar Bristles (Black)

Curved_Fade_Brushes_2_

Model # SCFBCLB
UPC: 810069132105
Description: No Knuckles Curved Fade Brush Large (Black)

stylecraft-no-knuckles-curved-fade-brush-smal

Model # SCFBCSB
UPC: 810069132112
Description: No Knuckles Curved Fade Brush Small (Black)

sc-scclub (1) (1)

Model # SCBFB
UPC: 810069130071
Description: Fade Brush (Black)

stylecraft-native-pro-lift-volumizing-comb-scl

Model # SCLIFT
UPC: 810069130330
Description: Native Pro Lift Biodegradable Volumizing Comb (Green)

pick

Model # SCPICK
UPC: 810069130347
Description: Native Pick Biodegradable Pick Lifting Comb (Green)

stylecraft-native-pro-styler-styling-comb-scst

Model # SCSTYLER
UPC: 810069130323
Description: Native Pro Styler Biodegradeable Styling Comb (Green)

stylecraft-untangle-smoothing-brush

Model # SCUBW
UPC: 852394008601
Description: Smoothing Shampoo Comb (Black)

s-l1600 (5)

Model # SCSMBO
UPC: 852394008618
Description: Massage Shampoo Comb (Orange)

StylecraftRedSpinnerComb

Model # SCSBR
UPC: 852394008632
Description: Spinner Comb (Red)

stylecraft-scsbg_2

Model # SCSBG
UPC: 852394008649
Description: Spinner Comb (Gray)

s-l1600 (6)

Model # SC3COMB
UPC: 810069130354
Description: 3-in-1 Fish Styling Comb (Black)

AA-b04bf13

Model # SCSCB
UPC: 810069130200
Description: Styling Comb (Black)

GG

Model # SCFCR
UPC: 810069130194
Description: Fade Comb (Red)

BLUE

Model # SCFCB
UPC: 810069130217
Description: Fade Comb (Blue)

LAS

Model # SC318B
UPC: 810069132297
Description: Fresh Cut Fade Mini Brush (Black)